Privacyverklaring

Privacyverklaring
Health Happy Food zal ten alle tijde de privacy en de informatie die verstrekt wordt via deze website beschermen. Wanneer je de site bezoekt, geef je aan dat je met onderstaand akkoord gaat. Health Happy Food hecht veel waarde aan de bescherming van de haar toevertrouwde persoonsgegevens. In dit document wordt informatie gegeven over hoe wordt omgegaan met de persoonsgegevens.

Bij het plaatsen van  een comment  is de optie om je naam, e-mailadres en website in te voeren. De ingevoerde naam en blog zijn openbaar. Hierdoor is dit zichtbaar voor een ieder die dit artikel leest. Jouw e-mailadres is niet zichtbaar voor andere bezoekers. Alleen de admin ziet dit. Dit e-mailadres wordt niet gebruikt voor andere doeleinden. Ook wordt dit niet openbaar gemaakt aan derde partijen.

Health Happy Food maakt gebruik van Google Analytics. Google slaat informatie op via cookies. Bij het bezoeken van deze site wordt gevraagd of akkoord gegaan wordt met cookies. Bij akkoord wordt dit voor 180 dagen verstrekt. Na dit termijn wordt opnieuw om akkoord gevraagd aan de bezoeker.

Op deze site zijn links aanwezig naar social media. Social media verzamelt gegevens.

Indien een blog geschreven is in opdracht van een derde partij en dit betreft een betaalde opdracht, dan wordt dit kenbaar gemaakt onderaan de post.

Alle foto’s en teksten zijn copyright van Miranda van der Ende. Mochten er foto’s geplaatst worden van derden, dan is hier om toestemming gevraagd. Tevens is dit in de foto zichtbaar.
Zonder toestemming van de admin mag er geen kopie worden gemaakt van teksten of foto’s.

Deze privacyverklaring is met grote zorgvuldigheid opgesteld. Mochten er naar aanleiding van de inhoud vragen zijn of aanvullingen, neem dan contact op via mirandavdrende@hotmail.com.

Mei 2018